Inzicht in uw onderneming voor uzelf...

Hoe winstgevend is mijn onderneming?

Hoe doe ik het in vergelijking met mijn collega's in de branche?

Wat kan ik mijn financiers bieden?

Hoe zal ik er over een jaar voorstaan?

...en voor derden

Vele partijen zijn geïnteresseerd in de cijfers van uw bedrijf, zoals de belastingdienst, uw bank, de Kamer van Koophandel, het CBS en uw verzekeraar.

Wij beantwoorden uw vragen

Niet alleen met een jaarrekening die aan alle wettelijke eisen voldoet, maar ook met tussentijdse rapportages, liquiditeitsprognoses, kengetallen en de beantwoording van specifieke financiële vragen van derden.