Inzicht in uw onderneming

Wij kennen uw cijfers, wij kennen u. Wij bieden inzicht in uw onderneming. Niet alleen met een jaarrekening die aan alle wettelijke eisen voldoet, maar ook met tussentijdse rapportages, liquiditeitsprognoses, kengetallen en de beantwoording van specifieke financiële vragen van derden.

Vanuit dat inzicht denken wij met u mee.

De salarisadministratie

Voor uw salarisadministratie verzorgen we de bruto-netto berekeningen, loonafrekeningen en het opstellen van de aangifte loonheffing. Alles in overeenstemming met de fiscale wetgeving en de CAO die voor u van toepassing is. U kunt een boekenonderzoek met vertrouwen tegemoet zien.

Wij attenderen u op wijzigingen in wet- en regelgeving en adviseren u graag.

De financiële administratie

Boeken van in- en verkoopfacturen, kas- en bankmutaties, afschrijvingen. Opstellen van aangifte omzetbelasting. Boekenonderzoeken. Uw financiële administratie is bij ons in deskundige handen. U kunt de administratie volledig aan ons overlaten.

Optimaal gebruik van de mogelijkheden van het internet

U kunt bij ons kiezen voor on-line boekhouden. Met on-line boekhouden bevindt uw administratie zich op een beveiligde site waar alleen u en wij toegang toe hebben. U heeft on-line inzicht in uw boekhouding.

Zelf doen....

Met ons on-line boekhoudpakket kunt u zelf uw administratie bijhouden. Door zelf uw boekhouding in te voeren blijft u bij uw onderneming betrokken en bespaart u kosten, terwijl wij met u meekijken.

... of toch liever uitbesteden

Of u laat ons de boekhouding doen terwijl u on-line de mutaties volgt. Bij telefonisch overleg kunt u dan via internet meekijken. Dat verhoogt de efficiency en snelheid aanzienlijk. Bijkomende rompslomp komt te vervallen: u hoeft uw administratieve bescheiden niet meer aan te leveren en op te halen.